Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегираните правомощия, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations
Дата на документа: 22/02/2019
№ на документ: COM(2019) 94
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове