Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 {SWD(2019)1002} {SWD(2019)1000} {SWD(2019)1004} {SWD(2019)1001} {SWD(2019)1003} {SWD(2019)1005} {SWD(2019)1006} {SWD(2019)1007} {SWD(2019)1009} {SWD(2019)1008} {SWD(2019)1012} {SWD(2019)1011} {SWD(2019)1010} {SWD(2019)1014} {SWD(2019)1013} {SWD(2019)1015} {SWD(2019)1018} {SWD(2019)1017} {SWD(2019)1016} {SWD(2019)1020} {SWD(2019)1019} {SWD(2019)1021} {SWD(2019)1022} {SWD(2019)1023} {SWD(2019)1024} {SWD(2019)1025} {SWD(2019)1026} {SWD(2019)1027}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 {SWD(2019)1002} {SWD(2019)1000} {SWD(2019)1004} {SWD(2019)1001} {SWD(2019)1003} {SWD(2019)1005} {SWD(2019)1006} {SWD(2019)1007} {SWD(2019)1009} {SWD(2019)1008} {SWD(2019)1012} {SWD(2019)1011} {SWD(2019)1010} {SWD(2019)1014} {SWD(2019)1013} {SWD(2019)1015} {SWD(2019)1018} {SWD(2019)1017} {SWD(2019)1016} {SWD(2019)1020} {SWD(2019)1019} {SWD(2019)1021} {SWD(2019)1022} {SWD(2019)1023} {SWD(2019)1024} {SWD(2019)1025} {SWD(2019)1026} {SWD(2019)1027}
Дата на документа: 27/02/2019
№ на документ: COM(2019) 150
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове