Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на специалния режим на данъка AIEM, приложим на Канарските острови (представен от Комисията в съответствие с член 2 от Решение № 377/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of the special arrangements concerning the AIEM tax applicable in the Canary Islands (submitted by the Commission in accordance with Article 2 of the Council Decision 377/2014/EU of 12 June 2014)
Дата на документа: 28/02/2019
№ на документ: COM(2019) 116
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове