Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the status agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina
Дата на документа: 28/02/2019
№ на документ: COM(2019) 110
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове