Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за напредъка на изпълнението на Препоръка на Съвета от 20 септември 2016 г. за създаване на национални съвети по производителността ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за напредъка на изпълнението на Препоръка на Съвета от 20 септември 2016 г. за създаване на национални съвети по производителността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Progress report on the implementation of the Council Recommendation of 20 September 2016 on the establishment of National Productivity Boards ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Progress report on the implementation of the Council Recommendation of 20 September 2016 on the establishment of National Productivity Boards
Дата на документа: 27/02/2019
№ на документ: COM(2019) 152
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове