Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките на заетост на държавите членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Дата на документа: 27/02/2019
№ на документ: COM(2019) 151
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове