Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) по отношение на удължаването на срока на действие на Мандата на IPEEC за периода от 24 май до 31 декември 2019 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC) with regard to the extension of the Terms of Reference for the IPEEC for the period from 24 May until 31 December 2019
Дата на документа: 14/05/2019
№ на документ: COM(2019) 229
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове