Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Доклад на Комисията относно междинната оценка на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) {SWD(2019)182}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Report from the Commission on the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) {SWD(2019)182}
Дата на документа: 20/05/2019
№ на документ: COM(2019) 234
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове