Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на определени възможности за риболов ПРИЛОЖЕНИЕ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на определени възможности за риболов
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities ANNEX to the PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
Дата на документа: 24/05/2019
№ на документ: COM(2019) 243
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове