Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2018 Г. {SWD(2019)188}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2018 {SWD(2019)188}
Дата на документа: 28/05/2019
№ на документ: COM(2019) 244
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове