Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Насоки във връзка с Регламента относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
Дата на документа: 29/05/2019
№ на документ: COM(2019) 250
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове