Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Становище на Комисията относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз {SWD(2019)222}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina’s application for membership of the European Union {SWD(2019)222}
Дата на документа: 29/05/2019
№ на документ: COM(2019) 261
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове