Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на приложения ІІ и VІІІ към протокол ІІ към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на приложения ІІ и VІІІ към протокол ІІ към споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment of Annexes II and VIII to Protocol II of the Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regards the amendment of Annexes II and VIII to Protocol II of the Agreement
Дата на документа: 24/07/2019
№ на документ: COM(2019) 346
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове