Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2018 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2018 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, with regard to the adoption of a recommendation on the extension of the EU-Morocco Action Plan implementing the advanced status (2013-2018) ANNEX to the proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the Union in the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, with regard to the adoption of a recommendation to extend the EU-Morocco Action Plan implementing the advanced status (2013-2018)
Дата на документа: 06/08/2019
№ на документ: COM(2019) 364
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове