Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по време на втората среща на министрите на Споразумението от Бон по отношение на Стратегическия план за действие по Споразумението от Бон (СПДСБ) за периода 2019—2025 г., приложен към Декларацията на министрите, и по отношение на Декларацията на министрите ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по време на втората среща на министрите на Споразумението от Бон по отношение на Стратегическия план за действие по Споразумението от Бон (СПДСБ) за периода 2019—2025 г., приложен към Декларацията на министрите, и по отношение на Декларацията на министрите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration
Дата на документа: 30/08/2019
№ на документ: COM(2019) 379
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове