Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of Sao Tome and Principe and the European Community
Дата на документа: 30/08/2019
№ на документ: COM(2019) 375
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове