Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas
Дата на документа: 30/08/2019
№ на документ: COM(2019) 403
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове