Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-ante evaluation statement Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further Macro-Financial Assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan
Дата на документа: 06/09/2019
№ на документ: COM(2019) 411
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове