Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите – 2019 г. {SWD(2019)320}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the implementation of national Roma integration strategies - 2019 {SWD(2019)320}
Дата на документа: 05/09/2019
№ на документ: COM(2019) 406
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове