Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокола към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на протокола към Споразумението за сътрудничество в областта на Гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union
Дата на документа: 01/10/2019
№ на документ: COM(2019) 440
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове