Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно спазването от Европейския банков орган на изискванията по отношение на местонахождението на неговото седалище
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the compliance of the European Banking Authority with the requirements regarding the location of its seat
Дата на документа: 09/10/2019
№ на документ: COM(2019) 451
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове