Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Време за решение относно финансовата рамка на Съюза за периода 2021—2027 г. Приносът на Европейската комисия за заседанието на Европейския съвет от 17-18 октомври 2019 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 17-18 October 2019
Дата на документа: 09/10/2019
№ на документ: COM(2019) 456
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове