Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение относно процедурата за приемане на тълкувания в съответствие с член 8.31, параграф 3 и член 8.44, параграф 3, буква а) от ВИТС като приложение към процедурния му правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение относно процедурата за приемане на тълкувания в съответствие с член 8.31, параграф 3 и член 8.44, параграф 3, буква а) от ВИТС като приложение към процедурния му правилник
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as regards the adoption of a decision on the procedure for the adoption of interpretations in accordance with Articles 8.31.3 and 8.44.3(a) of CETA as Annex to its Rules of Procedure ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as regards the adoption of a decision on the procedure for the adoption of interpretations in accordance with Articles 8.31.3 and 8.44.3(a) of CETA as Annex to its Rules of Procedure
Дата на документа: 11/10/2019
№ на документ: COM(2019) 458
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове