Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно междинната оценка на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия {SWD(2019)374}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT for the interim evaluation of the Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises {SWD(2019)374}
Дата на документа: 14/10/2019
№ на документ: COM(2019) 468
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове