Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. Актуализирани прогнозни нужди за селскостопанските разходи Корекции, отнасящи се до законодателните предложения, включени в пакета за готовност за Брексит, от 4 септември 2019 г. Увеличаване на административните бюджети и други актуализации въз основа на последните развития Корекция на устройството на бюджета и техническа корекция
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2020 Updated estimated needs for agricultural expenditure Adjustments related to the legislative proposals included in the Brexit preparedness package of 4 September 2019 Reinforcements of administrative budgets and other updates based on recent developments Adjustment to the structure of the budget and a technical correction
Дата на документа: 15/10/2019
№ на документ: COM(2019) 487
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове