Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията със стоки на Световната търговска организация, по отношение на Процедурния правилник на Комитета за улесняване на търговията ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията със стоки на Световната търговска организация, по отношение на Процедурния правилник на Комитета за улесняване на търговията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council for Trade in Goods of the World Trade Organisation as regards the rules of procedure of the Committee on Trade Facilitation ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council for Trade in Goods of the World Trade Organisation as regards the rules of procedure of the Committee on Trade Facilitation
Дата на документа: 15/10/2019
№ на документ: COM(2019) 469
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове