Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с приемането на решение за приемането на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с приемането на решение за приемането на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement
Дата на документа: 25/10/2019
№ на документ: COM(2019) 550
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове