Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно проверката на пълното прилагане от Хърватия на достиженията на правото от Шенген ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно проверката на пълното прилагане от Хърватия на достиженията на правото от Шенген
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the verification of the full application of the Schengen acquis by Croatia ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the verification of the full application of the Schengen acquis by Croatia
Дата на документа: 22/10/2019
№ на документ: COM(2019) 497
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове