Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка {SWD(2019)393}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism {SWD(2019)393}
Дата на документа: 22/10/2019
№ на документ: COM(2019) 499
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове