Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на последователността на подходите, предприети от държавите членки при определянето на оператори на основни услуги, в съответствие с член 23, параграф 1 от Директива (EС) 2016/1148 относно сигурността на мрежите и информационните системи
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the consistency of the approaches taken by Member States in the identification of operators of essential services in accordance with Article 23(1) of Directive 2016/1148/EU on security of network and information systems
Дата на документа: 28/10/2019
№ на документ: COM(2019) 546
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове