Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Подготовка за поставяне на по-амбициозни дългосрочни цели Доклад на ЕС за напредъка на действията в областта на климата за 2019 г {SWD(2019)396}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Preparing the ground for raising long-term ambition EU Climate Action Progress Report 2019 {SWD(2019)396}
Дата на документа: 31/10/2019
№ на документ: COM(2019) 559
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове