Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Съвместния комитет по прилагането, учреден съгласно член 18 от Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Съвместния комитет по прилагането, учреден съгласно член 18 от Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Implementation Committee established pursuant to Article 18 of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Vietnam on forest law enforcement, governance and trade as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Implementation Committee ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Implementation Committee established pursuant to Article 18 of the Voluntary Partnership agreement between the European Union and the Socialist Republic of Vietnam on forest law enforcement, governance and trade as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Implementation Committee
Дата на документа: 31/10/2019
№ на документ: COM(2019) 556
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове