Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide
Дата на документа: 31/10/2019
№ на документ: COM(2019) 566
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове