Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Европейската комисия да започне преговори за споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ (СМСАВ) с Република Беларус ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Европейската комисия да започне преговори за споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ (СМСАВ) с Република Беларус
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the European Commission to open negotiations for a Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance Agreement (CCMAA) with the Republic of Belarus ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the European Commission to open negotiations for a Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance Agreement (CCMAA) with the Republic of Belarus
Дата на документа: 04/11/2019
№ на документ: COM(2019) 576
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове