Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Асамблеята на ММО във връзка с приемането на изменения на резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителните средства, на процедурите за държавен пристанищен контрол от 2017 година (резолюция A.1119(30), както и на насоките за извършване на проверки в рамките на Хармонизираната система за проверки и освидетелстване (HSSC) (резолюция A.1120(30)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Maritime Organization during the 31st session of the IMO Assembly on the adoption of amendments to resolution A.658(16) on the use and fitting of retro-reflective materials on Life-Saving Appliances, Procedures for Port State Control, 2017 (resolution A.1119(30)) and the Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), (resolution A.1120(30))
Дата на документа: 06/11/2019
№ на документ: COM(2019) 575
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове