Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. Корекции на бюджетните кредити за административни разходи на институциите на ЕС в съответствие с най-актуалната налична информация и актуализация на приходите (собствени ресурси)
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Adjustments of administrative appropriations of EU institutions in line with the latest information available and update of revenue (own resources)
Дата на документа: 08/11/2019
№ на документ: COM(2019) 594
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове