Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съвместния комитет, създаден със Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съвместния комитет, създаден със Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States
Дата на документа: 14/11/2019
№ на документ: COM(2019) 587
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове