Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегирани правомощия от Комисията за приемане на делегирани актове съгласно член 18, параграф 2 от Директива 2014/45/ЕС, член 7, параграф 2 от Директива 1999/37/ЕО и член 22, параграф 2 от Директива 2014/47/ЕС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of delegation of powers to the Commission to adopt delegated acts pursuant to Article 18(2) of Directive 2014/45/EU, Article 7(2) of Directive 1999/37/EC and Article 22(2) of Directive 2014/47/EU
Дата на документа: 04/03/2020
№ на документ: COM(2020) 77
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове