Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and other waters, and correcting and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities for 2020 in Union and non-Union waters ANNEXES to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and other waters, and Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities for 2020 in Union and non-Union waters
Дата на документа: 04/03/2020
№ на документ: COM(2020) 87
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове