Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the existence of an excessive deficit in Romania
Дата на документа: 04/03/2020
№ на документ: COM(2020) 89
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове