Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Към цялостна стратегия с Африка
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards a comprehensive Strategy with Africa
Дата на документа: 09/03/2020
№ на документ: JOIN(2020) 4
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове