Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на третата програма за действие на ЕС в областта на здравето през 2017 г. {SWD(2020)52}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementation of the third programme of EU action in the field of health in 2017 {SWD(2020)52}
Дата на документа: 10/03/2020
№ на документ: COM(2020) 88
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове