Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА COVID-19: Временно ограничение на неналожителните пътувания до ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL COVID-19: Temporary Restriction on Non-Essential Travel to the EU
Дата на документа: 16/03/2020
№ на документ: COM(2020) 115
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове