Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност по отношение на определени административни въпроси и въпроси, свързани с персонала, както и за определяне на финансови правила за Транспортната общност ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност по отношение на определени административни въпроси и въпроси, свързани с персонала, както и за определяне на финансови правила за Транспортната общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain administrative and staff matters and the setting up of financial rules for the Transport Community ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain administrative and staff matters and the setting up of financial rules for the Transport Community
Дата на документа: 24/04/2020
№ на документ: COM(2020) 159
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове