Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА Оценка на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, Изпълнителната агенция за научни изследвания и Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет {SWD(2020)73} {SWD(2020)74} {SWD(2020)75} {SWD(2020)76} {SWD(2020)77} {SWD(2020)78}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Evaluation of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, the Executive Agency for Small and Medium-Size Enterprises, the Innovation and Networks Executive Agency, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, the Research Executive Agency and the European Research Council Executive Agency {SWD(2020)73} {SWD(2020)74} {SWD(2020)75} {SWD(2020)76} {SWD(2020)77} {SWD(2020)78}
Дата на документа: 29/04/2020
№ на документ: COM(2020) 184
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове