Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on temporary measures concerning the general meetings of European companies (SE) and of European Cooperative Societies (SCE)
Дата на документа: 29/04/2020
№ на документ: COM(2020) 183
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове