Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 31-ви годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите — 2019 г.ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 31-ви годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите — 2019 г. {SWD(2020)156} {SWD(2020)157} {SWD(2020)158} {SWD(2020)159} {SWD(2020)160}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 31st Annual Report on the protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud - 2019ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 31st Annual Report on the protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - 2019 {SWD(2020)156} {SWD(2020)157} {SWD(2020)158} {SWD(2020)159} {SWD(2020)160}
Дата на документа: 03/09/2020
№ на документ: COM(2020) 363
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове