Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отпускането на отменени средства от проекти по 10-ия Европейски фонд за развитие с цел предоставяне на допълнителни средства за Механизма за подкрепа на мира в Африка
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility
Дата на документа: 03/09/2020
№ на документ: COM(2020) 477
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове