Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/510 на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention on Future Multilateral Co-operation in the North-East Atlantic Fisheries as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom and repealing Council Decision (EU) 2019/510
Дата на документа: 07/09/2020
№ на документ: COM(2020) 488
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове