Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да изрази съгласие да се обвърже, в собствено качество, с определени международни споразумения, които да се прилагат по време на преходния период, в сферата на общата политика на Съюза в областта на рибарството
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the authorisation of the United Kingdom to express its consent to be bound, in its own capacity, by certain international agreements to be applied during the transition period in the area of the Union's common fisheries policy
Дата на документа: 07/09/2020
№ на документ: COM(2020) 489
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове